Monthly Archives: March 2015

Vẩn Vơ

Em! Hôm nay tôi đến tiễn em bước qua cái giới hạn mà mọi người, dù muốn hay không, đều phải đi qua. Em ra đi đúng vào ngày cuối cùng của tháng 11, tháng được dành cách đặc biệt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment