Monthly Archives: June 2015

Ơn gọi

Đối với nhiều người, hình tròn luôn diễn tả điều gì đó trọn vẹn hơn một nửa hình tròn (bán nguyệt), bởi hình một nửa vòng tròn như có một chút gì đó dang dở. Và thông thường, từ nơi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tản Mạn Đời Linh Mục

Dưới con mắt người đời, người ta thường nhìn nhận và đánh giá sự thành công và thất bại của một con người ở chỗ làm được điều này hay điều nọ, hưởng thụ cuộc sống được thế này hay … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment