About

Một mình, một thuyền, một mái chèo 
Rẽ sóng, đi về phía mặt trời 
Lênh đênh… 

=> Chấp nhận sương gió là chấp nhận bước đi giữa dòng đời, dẫu có gió ngược chiều 

Advertisements

1 Response to About

  1. mktnguyen says:

    Ghé thăm thầy cá ngày đầu năm ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s