Monthly Archives: June 2017

Đi Du Hí

Ngày 16 tháng ….. Đêm đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt sau hơn một năm. Cảm giác đầu tiên mạnh mẽ nhất là cái giá lạnh của đất trời xâm nhập toàn thân, dù ta đã chọn giải pháp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment