Monthly Archives: September 2014

“Lửa truyền giáo” tại Việt Nam những năm 1970

Tính đến nay, đã hơn 50 năm trôi qua kể từ ngày Công đồng Vatican II khai mạc. 50 năm, quả là con số không nhỏ trong vòng đời của một con người. Thế nhưng, hiện nay, vẫn có quá … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Làm thế nào để có “lửa truyền giáo”

Câu hỏi “làm thế nào để có lửa truyền giáo” chắc hẳn đã là một câu hỏi lớn đã được đặt ra cho nhiều nhà thừa sai của giáo hội trải qua thời gian, và câu hỏi này ắt đã … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mối tương giao giữa Dân Thiên Chúa và Thân Mình Đức Kitô trong Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh

Có thể nói, chủ đề về Dân Thiên Chúa và Thân Mình Đức Kitô là những đề tài chính yếu được đề cập đến trong Kinh Thánh. Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh đã cho thấy như một sự tiếp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cảm nghiệm về Giáo hội

Thật là một điều thú vị khi biết rằng, tôi đang sống trong một Giáo hội do Đức Giêsu sáng lập, trong đó Ngài lại xuất thân từ Á Châu, mà từ lâu tôi không hề nghĩ đến. Nhất là, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment