Monthly Archives: May 2013

Tiếc cho một tình bạn

Em, Hình như chúng ta đang vuột mất đi một tình bạn thật đẹp và nhiều kỷ niệm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ta mất đi một người bạn và nó làm cho ta đau, một nỗi đau … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment