Monthly Archives: September 2017

MAI LINH – Điểm hẹn của những tấm lòng

Có những con người, chỉ thoáng lướt qua trong đời, nhưng để lại những dấu ấn đẹp trong tim người khác. Đó là nét đẹp của những con người mà hắn gặp gỡ trên bước đường sứ vụ, khi dám … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment