Monthly Archives: March 2013

Suy nghĩ về chủ đề “Tình dục không có tội” dước góc nhìn của Luân lý tính dục

Cá Cơm Nhân ngày Lễ Tình Nhân (14/02), Báo điện tử Thanh Niên, số ra ngày 14/02/2012 đã đăng tải một tin tức[1] có tiêu đề gây hiểu nhầm và tranh luận “Tình dục không có tội”(!?) khi trích dẫn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Thử phác họa mô hình một giáo xứ truyền giáo trong hoàn cảnh người Việt

Cá Cơm Hạt Giống Tin Mừng kể từ khi vào Việt Nam (1533) đến nay đã vừa tròn 480 năm. Tuy nhiên tỉ lệ tín hữu người Việt chỉ nằm ở con số khoảng 8-9% so với dân số gần … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment