Monthly Archives: January 2016

Đường Đi*

(Nhìn thấy mắt họ ánh lên niềm vui, mình cũng vui) Nơi những bước chân đi qua trong đời sứ vụ, hắn đã từng đi trên những con đường, có gập ghềnh, có đá sỏi, và cũng có những con … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DUC IN ALTUM

Thoáng chút đã một năm lướt qua. Sự lướt qua của thời gian nhanh đến mức hắn chẳng thể ngờ tới được. Tuy vậy, khi ngoảnh lại, hắn vẫn thấy mình mạnh khoẻ, vẫn đứng thẳng và mỉm cười với … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment