Monthly Archives: April 2014

Đau Khổ

Không ai biết đau khổ bắt nguồn từ đâu và đến bao giờ thì đau khổ sẽ chấm dứt, nhưng đau khổ vẫn từng ngày bao trùm nhiều thân phận con người. Người ta đau khổ khi không đạt được … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tình …

Ẩn dật mà cao sang Âm thầm mà mãnh liệt Như diễn tả chính mình Nguồn mạch của Sự Sống Có phải cách thức dễ đi vào và ở lại trong tâm trí con người nhất là cách gần gũi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment